Zastoupení v celním řízení

Mezinárodní obchod a  doprava se neobejde bez komunikace s celním úřadem. Při vývozu nebo dovozu zboží je třeba dokládat dokumenty určijící cenu, druh a původ zboží. Pravidla pro vyplnění dokumentů se pravidlně mění a je nezbytné sledovat změny v legislativě ČR a EU. Pokud nechcete strávit dlouhé hodiny nad studováním celních zákonů, tak můžete využít naše služby. Ty se týkají nejenom kompletního zpracování dokladů pro měsíční výkazy Intrastatu a jejich podání na místě příslušném celním úřadu. Pro své zákazníky zajišťujeme zastoupení při celním řízení, včetně zpracování potřebných celních dokladů při dovozu nebo vývozu zboží z mimounijních zemí, u kterých povinnost předkládat doklady k celnímu řízení neskončila se vstupem do EU.

Zařídíme za Vás

Zajistíme vyplnění všech nezbytných dokumentů k mezinárodnímu obchodnímu styku a budeme Vás zatupovat ve všech jednáních s celním úřadem.

Budeme za Vás vykazovat měsíční hlášení Intrastatu.

Navrhneme Vám postupy, kterými snížíte naklady spojené se zahraničním obchodem.